Moderná škola cez objektív - fotografická súťaž pre žiakov

17.09.2009

 

     Žiaci základných a stredných škôl, ktoré v súčasnom období realizujú projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú, sa môžu zapojiť do súťaže Moderná škola cez objektív. Stačí, ak prostredníctvom fotografií predstavia úspešné projekty financované z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie. Majú tak šancu ukázať svoju kreativitu a zapojiť sa do propagácie školy, ktorú navštevujú.
     Súťaží sa v dvoch kategóriách - žiaci základných škôl a stredných škôl. Fotografie môžu zachytávať zrod, prípravu, aktivity projektov a akékoľvek iné námety, ktoré originálnym a výstižným spôsobom vyjadria podstatu projektu. Je potrebné ich posielať do 30. septembra 2009 na adresu cezobjektiv@asfeu.sk. Tu nájdete prihlasovací formulár a ďalšie podrobné informácie.
     Vybrané práce budú v rámci výstavy prezentované v priestoroch Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá je organizátorom súťaže,  a v jej regionálnych informačných kanceláriách. Zverejnené budú aj na internetovej stránke www.asfeu.sk. Víťazi sa môžu tešiť na hodnotné vecné ceny, a zároveň budú mať možnosť stretnúť sa s podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom.

 

Bratislava 17. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku