Mladých majstrov Slovenska v zrýchlenom šachu ocenila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

  • Dátum: 16.12.2016
     Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Topoľčanoch konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ – najväčšej šachovej súťaže u nás.
     Do majstrovstiev sa zapája pravidelne viac ako 2 500 žiakov zo stoviek škôl po celom Slovensku. Do celoštátneho finále postúpilo približne 120 najlepších mladých šachistov zo všetkých krajov. Organizátormi súťaže boli Slovenský šachový zväz a Topoľčiansky šachový klub.
      "Šach okrem iného rozvíja analytické myslenie, a tým môže napomôcť zlepšovaniu výsledkov žiakov aj v medzinárodnom porovnávaní PISA,“ uviedla v tejto súvislosti štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová. Tá zároveň na záver podujatia dekorovala víťazov a odovzdala im ceny.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku