Mladí výskumníci v EU by mali dostať väčšiu podporu

20.07.2016
     Lepší systém podpory začínajúcich a mladých výskumníkov a efektívnejšia spolupráca medzi akademickou sférou a súkromným sektorom. To boli témy televíznej diskusie na Dvojke RTVS v rámci špeciálneho spravodajstva venovaného aktivitám v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zúčastnili sa na nej generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk, vysokoškolská študentka a spolutvorkyňa Bratislavskej deklarácie mladých výskumníkov Emília Petríková a Ivan Štefunko, podnikateľ a podporovateľ start-upov na Slovensku.
     Ako uviedla Emília Petríková, mladých výskumníkov trápia predovšetkým nedostatok vhodných pracovných pozícií vo vedecko-výskumnej sfére, absencia jasnej kariérnej štruktúry a rovnováhy medzi profesijným a osobným životom, ako aj nedostatočné zastúpenie žien a ďalších menšín medzi výskumníkmi.
     Ich postavenie má zlepšiť práve pripravovaná Bratislavská deklarácia, ktorá obsahuje spomínané problémy a súčasne by mala priniesť aj návrh opatrení, ako ich riešiť. Tím mladých vedcov na jej obsahu pracuje už niekoľko mesiacov a bude predstavovať jeden z konkrétnych výstupov slovenského predsedníctva. „Budeme sa snažiť v nasledujúcom období identifikovať presné opatrenia, ktoré budú môcť byť prijaté ako závery Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť 29. novembra v Bruseli,“ spresnil generálny riaditeľ Marek Hajduk.
     Zlepšenie podmienok pre mladých výskumníkov by mala priniesť aj širšia spolupráca medzi akademickým a podnikateľským prostredím, v ktorej má Slovensko ešte rezervy. „Mali by sme pracovať na tom, aby sme vytvorili efektívne mosty medzi akademickým sektorom a malými a strednými podnikmi“, poznamenal Ivan Štefunko. Podľa neho majú vysoké školy obavy s nadviazaním spolupráce s mladými a tým pádom do istej miery aj nestabilnými firmami, ktoré však často prinášajú nové inovatívne riešenia.
     Televízna diskusia nadviazala na včerajšie Neformálne zasadnutie Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET- časť výskum) v Bratislave, ktorého témami boli práve opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie ich mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry a zlepšeniu inovatívneho prostredia.
     „Je dôležité, aby sme mladým vedcom nezatvárali dvere v ich kariére, pretože ľudí schopných robiť kvalitný výskum nie je tak veľa“, konštatoval v tejto súvislosti minister školstva Peter Plavčan.

Relácia v archíve RTVS

Foto: RTVS
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku