Mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia hovorili o prekážkach, ktorým čelia so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva

  • Dátum: 10.06.2020

Nedostatok prostriedkov na vzdelanie, nedostupnosť škôl pre mladých z odľahlých obcí, šikana ako dôsledok chudoby, či chýbajúce kariérne poradenstvo. To sú témy, o ktorých hovorili mladí ľudia s Monikou Filipovou, štátnou tajomníčkou rezortu školstva.

Mladí ľudia, ktorí prišli na stretnutie, sú hlasom tých, ktorí vyrastajú v chudobe, mimo biologickej rodiny, žijú v odľahlých končinách, nemajú dokončené vzdelanie alebo zažívajú predsudky kvôli svojej etnicite, či sexuálnej orientácii.

Stretnutiu so štátnou tajomníčkou predchádzal prieskum neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu (EDUMA), ktorého cieľom bolo zistiť, čo znamená pre znevýhodnených mladých ľudí „minimálna kvalita života“. Prieskum vznikol s podporou vedcov z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV - prof. PhDr. Ivana Lukšíka, CSc. a Mgr. Lucie Hargašovej, PhD.                          

Podľa mladých ľudí zo zraniteľných skupín sú pre kvalitný život potrebné nielen základné potreby, ale aj vyššie, psychologické, či sociálne potreby. Medzi najdôležitejšie kvality života patrí lekárska a zdravotná pomoc, energia pre život, dobrý spánok, radosť zo života, schopnosť pracovať, zmysluplnosť života, pocit bezpečia, dobré bývanie, dobré osobné vzťahy a peniaze na naplnenie potrieb, v tomto poradí. Hovoríme o celkových výsledkoch, pričom miera zaťaženia chudobou súvisí s hodnotením kvality života – čím viac sú mladí ľudia zaťažení chudobou, tým sú menej spokojní s kvalitou života. Výstupom z prieskumu je aj zostrih z hĺbkových kvalitatívnych diskusií o skúsenostiach a potrebách mladých, ktorí zastupujú rôzne zraniteľné skupiny.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku