Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

  • Dátum: 23.06.2020

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole. Dňa 18. – 19. júna 2020 sa dištančnou formou uskutočnil 28. ročník celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ktorého sa zúčastnili tri päťčlenné družstvá stredoškolákov pod vedením svojich vedúcich. Študenti na vysokej úrovni a v anglickom jazyku prezentovali svoje výsledky.

Po náročných hodinách prezentovania práce súťažiacich stredoškolákov sme spoznali víťazov 28. ročníka Turnaja mladých fyzikov.

Na 1. mieste sa umiestnil tím zo Spojenej školy na Novohradskej 3 v Bratislave pod vedením Richarda Rippela. Súťažné družstvo tvorili Jakub Šťavina (kapitán), Bohdan Gliševič, Karolína Jediná, Sofia Malašenková a Michal Varšányi.

Študenti z Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach obsadili 2. miesto. Študentov do súťaže pripravovala Lucia Mišianiková. Súťažný tím bol v zložení Maroš Mešter (kapitán), Adam Džavoronok, Radovan Lascsák, Lilla Maheľová a Tomáš Žalobín.

Na 3. mieste sa umiestnil zmiešaný tím z Košíc, ktorých do súťaže pripravovala Zuzana Ješková. Spojený tím tvorili študenti z troch škôl: Veronika Ucekajová (kapitánka), Matúš Gburík, Daniel Greš – Gymnázium, Šrobárová 1, Košice, Filip Brutovský –  Gymnázium, Alejová 1, Košice a Marek Tej –  Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na medzinárodnom kole v Gruzínsku.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku