Mladí europoslanci rokovali v parlamente

06.10.2009

     Valným zhromaždením vyvrcholil 5. októbra 2009 v Národnej rade SR jubilejný 5. ročník národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP). Stredoškoláci z celého Slovenska zasadli do poslaneckých lavíc, aby si vyskúšali prácu europoslancov. Počas troch dní sa zaoberali aktuálnymi otázkami a pripravovali rezolúcie v piatich výboroch. V rokovacej sále už predkladali svoje návrhy, odpovedali na faktické poznámky, diskutovali a následne hlasovali v pléne. Prostredníctvom medzinárodného projektu sa tak mladí ľudia vo veku 15 - 17 rokov učia jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné názory, získavať nové vedomosti o krajinách EÚ a osvojovať si techniky diplomacie.
    
Členovia Výboru pre zahraničné veci sa zaoberali otázkou, akú úlohu môže zohrávať EÚ v konflikte na Strednom východe. Otázky súvisiace so súčasnou ekonomickou a finančnou krízou riešil Výbor pre ekonomiku a menové veci. V rokovacej sále rezonovala tiež otázka, ako by sa mala Európa vyrovnať so starnutím populácie a následnými dopadmi na trh práce a systémy sociálnej starostlivosti. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku rokoval o otázke energetickej bezpečnosti. Opatrenia na zvýšenie kvality vzdelávania a väčšej miery zosúladenia úrovní vedomostí a zručností v EÚ predkladal Výbor pre kultúru a vzdelávanie.
     MEP sa každoročne uskutočňuje na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Národná delegácia mladých europoslancov nás bude zastupovať na medzinárodnom zasadnutí MEP, ktoré sa uskutoční 21. - 28. novembra 2009 v Bonne.

     Medzinárodný projekt organizuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave a v spolupráci s nadáciou MEP v holandskom Haagu. Na vzdelávacom projekte, ktorý podporuje myšlienku európskeho občianstva, participujú všetky krajiny Európskej únie. 
Fotogaléria

Bratislava 6. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku