Mladí elektronici budú súťažiť online

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 27.11.2020

Súťaž mladých elektronikov Skills Slovakia sa prvýkrát uskutoční online. Úroveň svojich zručností a vedomostí z elektroniky si v nej 30. novembra overí 43 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska.

logo ŠIOV

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku. Výnimočným benefitom pre účastníkov sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a, samozrejme, nové poznatky a zručnosti z elektroniky, ktoré získajú.

Ak vás téma zaujíma a chceli by ste podporiť súťažiacich, priebeh súťaže môžete sledovať 30. novembra 2020 od 10.00 – do 13.00 hod. na  https://youtu.be/CsUrH3Cern4

Celkové výsledky, videá výrobkov a umiestnenia žiakov budú zverejnené na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV)  https://siov.sk/

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií - Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku