Mládežnícke pozície pri inštitúciách EÚ a medzinárodných organizáciách

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mládeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

Viac info


 

  • Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN
  • Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO
  • Mládežnícki delegáti SR v projekte Európsky dialóg s mládežou
  • Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri Rade Európy
  • Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri G8/Y8, G20/Y20
  • Ďalšie príležitosti pre medzinárodnú participáciu mladých ľudí
  • Ďalšie príležitosti už od 16 rokov
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku