Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové

V priebehu predchádzajúcich týždňov sa na pravidelných online podujatiach stretli členovia z jedenástich mládežníckych parlamentov z celého Slovenska. Počas série stretnutí, ktoré organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, diskutovali mladí ľudia aj o tom, akú pomoc a podmienky by potrebovali pre lepšie rozvíjanie svojich aktivít a zapájanie mládeže v samosprávach.

online zasadnutie mládežníckeho parlamentu

Z rozhovorov počas podujatí vyplynulo, že za jednu z najdôležitejších podmienok pre rozvoj svojich mládežníckych parlamentov považujú úzku spoluprácu s mestom alebo obcou, v ktorej pôsobia.

"Byť vypočutí a možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojom meste alebo obci je pre mladých ľudí kľúčová. Často sa stáva, že zapojenie mládežníckeho parlamentu do rozhodovania je len fiktívne alebo závisí na dobrej vôli starostu či primátora. To vytvára neistotu, odrádza mladých ľudí od ďalšieho snaženia a sťažuje upevňovanie ich demokratických hodnôt,” hovorí Milan Polešenský, regionálny koordinátor IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže.

Mnohé mládežnícke parlamenty na Slovensku pôsobia ako občianske združenia, venujú sa dobrovoľníctvu a vlastným aktivitám a sú len voľne previazané so samosprávou. Tým prichádzajú o možnosť priamo ovplyvňovať dianie v mestách a obciach a strácajú tak najdôležitejšiu funkciu, kvôli ktorej je mládežnícky parlament zriadený.

Novelizácia zákona o mládeži z roku 2019 vytvorila legislatívny rámec pre zriadenie mládežníckych parlamentov priamo mestami alebo obcami. Členovia mládežníckych parlamentov, ktoré sú zapojené do poradných a rozhodovacích štruktúr v samospráve sa počas svojho pôsobenia prirodzene učia ako pracujú miestne úrady a zastupiteľstvá. Dokážu formovať oblasti týkajúce sa mládeže a vyslať ďalším mladým ľuďom signál, že ich samospráva počúva a rešpektuje.

Vo vzťahu medzi mestami a mládežníckymi parlamentmi je dôležitá vzájomná dôvera a podpora. “Je dôležité pochopiť, že mladí ľudia, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú dobrovoľníctvu chcú prinášať nové nápady a rozvíjať svoje mestá. Ich cieľom nie je komplikovať prácu starostom alebo úradníkom, ale im pomáhať,” dodáva Dušan Sabo, predseda Parlamentu mladých mesta Vrbové.

Medzi ďalšie oblasti, v ktorých by členovia mládežníckych parlamentov ocenili podporu je lepšie financovanie, metodické vedenie, vzdelávanie a organizácia podujatí zameraných stretávanie sa s ďalšími mládežníckymi parlamentmi a výmena skúseností.

Na tieto potreby reaguje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sériou sieťovacích podujatí pre mládežnícke parlamenty, ktoré spustila v marci a organizáciou vzdelávaní a workshopov vo všetkých krajoch Slovenska. Vzdelávania a workshopy sú určené členom mládežníckych parlamentov, ale aj členom a koordinátorom žiackych školských rád a pracovníkom s mládežou, teda každému, kto dokáže rozvíjať a skvalitňovať zapájanie mladých ľudí do verejného života.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky