Navigácia

Mladá vedkyňa z PU v Prešove získala ako jediná na Slovensku významný vedecký projekt

     Mladej vedeckej pracovníčke Daniele Grejtákovej z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa podarilo ako jedinej na Slovensku získať vedecký projekt v rámci výzvy Marie Curie Sklodowska Actions, zameraný na oblasť preventívnej farmakológie. Uvedený program je súčasťou rámcového programu Európske únie (EÚ) pre výskum a inovácie s názvom HORIZONT 2020 s celkovým rozpočtom takmer 80 miliárd eur.
     Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) PU svojou kvalitou a vedeckou úrovňou potvrdzuje, že patrí k top fakultám na Slovensku. Jej zamestnankyňa Daniela Grejtáková z katedry biológie uspela v tvrdej európskej konkurencii a ako jediná na Slovensku získala výskumný projekt v rámci výzvy Marie Curie Sklodowska Actions zameraný na oblasť preventívnej farmakológie. Grant v danom programe získalo celkovo 10 žiadateľov zo všetkých krajín EÚ a krajín mimo EÚ.
     „Jednotlivé výzvy pre mobilitu vedeckých pracovníkov som sledovala niekoľko mesiacov, následne som bola pozvaná na pracovný pohovor pre spoločnosť MultiMedica. Po jeho úspešnom absolvovaní som nadviazala spoluprácu s daným pracoviskom,“ opisuje cestu za získaním projektu Grejtáková. Zároveň dodáva, že za jeho schválením a úspešnou realizáciou bola predovšetkým osobná motivácia, vytrvalosť, hodiny tvrdej práce, ale taktiež skúsený líder v danej problematike, ktorý viedol prípravu projektu.
     Podľa mladej vedkyne by výsledky výskumu mali byť prínosné v oblasti vývoja nových liekov pre zníženie cholesterolu ako alternatíva pre pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, liečených statínmi.
     Získanie významného vedeckého projektu si vysoko cení aj dekan FHPV René Matlovič. „Je potešujúce, že práve z našej fakulty je prvý úspešný projekt v tejto schéme zo Slovenska. Získanie tohto prestížneho projektu ukazuje, že FHPV dokáže produkovať špičkovú európsku kvalitu. Zároveň sa rúca mýtus, že kvalitné štúdium ponúkajú len zahraničné vysoké školy.
     Program Marie Curie Skłodowska Actions, financovaný sumou 6,162 miliardy EUR, je určený na podporu mladých a skúsených výskumníkov, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Uvedený program je súčasťou najväčšieho výskumného a inovačného programu EÚ s názvom HORIZONT 2020, ktorý je základným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy EÚ – inovácie. Vyčlenený rozpočet sedemročnej iniciatívy (2014 – 2020) cieľom ktorej je zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú svetovú vedu a technológie, predstavuje čiastku 77 028,3 miliardy eur.

     Mladá úspešná vedkyňa Daniela Grejtáková je absolventkou študijného programu Biológia na FHPV PU v Prešove. Doktorandské štúdium zavŕšila na Katedre biológie v odbore Antropológia, kde po získaní titulu PhD. ostala pracovať v pozícii výskumnej pracovníčky. Počas štúdia sa dlhodobo venovala problematike genetických aspektov hypodoncie so zameraním na rómske etnikum, ktorú následne spracovala v podobe svojej dizertačnej práce. V rámci doktorandského štúdia absolvovala 4-mesačný vedecko-výskumný pobyt na Universita degli Studi di Milano, ktorú následne navštívila ešte dvakrát.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky