Navigácia

Ministri školstva Slovenskej a Českej republiky po spoločnom stretnutí zdôraznili hlbšie spájanie krajín cez vzdelávacie projekty

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáš Drucker a český minister školstva, mládeže a telovýchovy Mikuláš Bek sa dohodli na spolupráci tímov. Oba školské systémy sú totiž podobné a čelia takmer rovnakým výzvam. Stretnutie sa zameriavalo na dôležité témy vzdelávania a obaja ministri zdôrazňujú hlbšie spájanie krajín cez vzdelávacie projekty. Rokovanie prinieslo konkrétne opatrenia a iniciatívy, ktoré prispejú k zlepšeniu vzdelávacieho systému a zabezpečeniu lepších podmienok pre žiakov a učiteľov.

Jednou z hlavných tém stretnutia boli bezpečnostné otázky na školách, ako aj boj proti dezinformáciám a šíreniu hoaxov v online prostredí. Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil potrebu využitia kapacít a zdrojov na oboch stranách. Nemenej dôležitými témami boli aj otázky desegregácie, s ktorou sa obe krajiny musia vyrovnávať. Ministri školstva otvorili aj tému kurikulárnej reformy základného školstva či tému stredného odborného školstva. Obaja sa zhodli na tom, že sa školy musia flexibilne prispôsobovať rýchlo sa meniacemu trhu práce. Dôležitou témou rokovania bola finančná gramotnosť. Aj v tejto oblasti spúšťajú oba rezorty spoluprácu.

Ministri Tomáš Drucker a Mikuláš Bek ocenili aj dôležitosť pravidelného organizovania spoločných zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorov. Aj to vnímajú ako priestor pre výmenu skúseností a hľadanie riešení pre výzvy vysokého školstva.

„Chceme využiť odborné kapacity a zdroje na obidvoch stranách, pretože spoločne môžeme rýchlejšie napredovať a vzájomne sa inšpirovať. Podobných tém vo vzdelávaní a ekonomických výzvach našich krajín je veľa a dohodli sme sa, že práve konkrétnymi spoločnými projektami ukážeme, ako sa naše krajiny spájajú. Plánujeme spolupracovať na zmenách v základnom, strednom aj vysokom školstve, bezpečnosti na školách, ale aj na zmenách vo financovaní regionálneho školstva či v manažmente kvality škôl. Rovnako tak vnímam potenciál aj vo výzve rozvíjať nové študijné programy,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáš Drucker.

Český minister školstva Mikuláš Bek ocenil rýchly pokrok Slovenska v oblasti školstva a zdôraznil silu slovenského a českého partnerstva. Slovensko podľa neho postupovalo dopredu v istých oblastiach rýchlejšie než Česká republika. „Pre nás je dôležitý tento vzájomný dialóg, kde si vymieňame skúsenosti a taktiež máme príležitosť občas si priznať, čo sa nám jedným alebo druhým úplne nepodarilo, alebo v čom sú jedni či druhí popredu. Ukazuje to silu tohto česko-slovenského partnerstva. Aj keď sa nemusíme zhodnúť vo všetkých otázkach, je tu obrovský priestor pre bilaterálnu spoluprácu a česká vláda si je toho vedomá,“ uviedol minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Mikuláš Bek. Zároveň zdôraznil, že prioritou pre obe strany je starostlivosť o kvalitu školstva a profesijné vzdelávanie, ktoré zabezpečí dobré kariérne šance deťom a žiakom.

Obaja ministri školstva sa zhodli, že existuje obrovský potenciál pre bilaterálnu spoluprácu a vyjadrili presvedčenie, že spoločnými silami dosiahnu výrazné zlepšenia v oblasti školstva. Rezorty školstva SR a ČR plánujú v blízkej budúcnosti pokračovať v intenzívnych rokovaniach a spoločných projektoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju vzdelávacieho systému v oboch krajinách.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky