Ministerstvom školstva SR spracované podklady z verejných vysokých škôl pre vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v roku 2008

  1. Doplnené riadky treba označiť farebnou výplňou a do poznámky uviesť dôvod zaradenia resp. zmeny v uvádzanom projekte.
  2. Zmeny a doplnky v databázach možno zaslať najneskôr do 31. 1. 2008 do 13:00 hod. na e-mail: jan.kysucky@minedu.sk
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku