Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva zvýšilo podporu pre linky pomoci

Ministerstvo školstva navýšilo dotačnú schému, ktorá podporuje linky pomoci, o 220-tisíc eur. Rezort vníma nárast problémov v oblasti duševného zdravia mladých ľudí, ktorí potrebujú bezpečný kontakt a empatiu. Pomôcť im môže práve rozhovor s odborníkom.

ilustračný obrázok

Linky pomoci vytvárajú bezpečný priestor na vyjadrenie pocitov, komunikáciu, zdieľanie vnútorného prežívania. Okrem toho môžu nasmerovať mladých ľudí k poskytnutiu ďalšej odbornej pomoci – psychologickej, psychiatrickej, sociálnoprávnej. Sú veľmi dôležité, preto som rád, že sa nám podarilo zvýšiť dotáciu na linky pomoci,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Rezort školstva každoročne v rámci dotačnej schémy podporuje linky pomoci, ktoré splnili kvalitatívne kritériá a sú zapísané v zozname oprávnených žiadateľov o dotáciu. Konkrétne ide o IP-čko, Linku detskej istoty, Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka a EDI Slovensko.

V  roku 2023 im boli pridelené dotácie spolu vo výške 127 833, 35 eur. Vzhľadom na nárast problémov v oblasti duševného zdravia mladých ľudí ministerstvo koncom roka dotáciu ešte navýšilo o 220 000 eur. Spolu tak v tomto roku podporilo tých, ktorí sú v prvom kontaktne pri pomoci mladým ľuďom v oblasti duševného zdravia,  sumou 347 833,35 eur.

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 obsahuje oblasť  zdravého životného štýlu a psychického zdravia. Jej súčasťou je opatrenie na zabezpečenie a podporu bezplatnej, ľahko dostupnej siete poradenstva a pomoci pre mladých ľudí, vrátane online poradenstva aj krízovej intervencie.

Na stratégiu nadviazala Smernica 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou       (/data/files/11576_smernica_48_2021_dotacie_mladez.pdf). Tá určuje poskytovanie dotácií v siedmich tematických oblastiach, jednou z nich je tematická oblasť Linky pomoci. „Práve linky pomoci zabezpečujú bezplatné a anonymné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí sa dostali do krízovej situácie alebo do duševnej nepohody. Ich zmyslom je pomôcť týmto mladým ľuďom vyrovnať sa so situáciou, v ktorej sa ocitli a pomôcť im ju zvládnuť,“ vysvetľuje minister.

Anonymné prostredie umožní mladým ľuďom zdôveriť sa aj s citlivejšími témami.

Podporené linky pomoci a kontakty:

IP-čko: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka:0907 401 749

EDI Slovensko: 0800 221 080

Svojou dostupnosťou linky pomoci vytvárajú pocit bezpečia aj pre mladých, ktorí už sú v odbornej starostlivosti, prípadne majú diagnostikované ochorenie. Ak sa im zhorší stav, môžu sa obrátiť na linku a konzultovať svoje aktuálne prežívanie, medzi jednotlivými sedeniami a poskytovanou psychoterapiou u odborníkov im linka pomoci môže zabezpečiť pri kríze podpornú terapiu.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky