Navigácia

Ministerstvo školstva vytvára individuálne vzdelávacie účty pre dospelých

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vytvorí platformu individuálnych vzdelávacích účtov, ktorá občanom sprístupní široké spektrum vzdelávacích programov a iniciatív. Nástrojom na vytvorenie platformy bude nový národný projekt pod názvom „Systém individuálnych vzdelávacích účtov – časť I: Elektronická platforma individuálnych vzdelávacích účtov (EPIVU)“.

Cieľom výzvy je vytvoriť dynamickú a prepojenú platformu, ktorá občanom umožní prístup k širokému spektru vzdelávacích programov a iniciatív. EPIVU bude slúžiť ako centrálny priestor, kde sa stretávajú individuálne požiadavky na vzdelávanie, ponuky kurzov a programov a iniciatívy zamerané na osobný a profesijný rozvoj. Táto synergia pomôže jednotlivcom lepšie sa prispôsobiť potrebám trhu práce a podporí ich osobný rast.

Individuálne vzdelávacie účty (IVU) sú navrhnuté tak, aby financovali vzdelávanie každého občana. Účty poskytujú ľuďom možnosť ďalšieho vzdelávania, pričom si môžu slobodne zvoliť obsah, miesto a formu. Zároveň umožňujú kumuláciu prostriedkov z viacerých zdrojov, čo zaručuje prístup k úhrade nákladov na vzdelávanie od veku 16 rokov, bez ohľadu na aktuálne vzdelanie či sociálne pomery.

Projekt je súčasťou širšej iniciatívy na úrovni EÚ a ďalších rozvinutých krajín, kde prínosy IVU ocenia nielen jednotlivci so záujmom o vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, ale aj zamestnávatelia a inštitúcie, ktoré prechádzajú transformáciou na znalostne orientovanú spoločnosť.

Projekt bude podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko a jeho priority Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu (4P3). Celková výška finančných prostriedkov pre podporu prvého z národných projektov smerujúcich k implementácii stratégie individuálneho vzdelávania dospelých je  takmer 2,3 mil. EUR.

Národný projekt EPIVU je prvým krokom k širšej finančnej podpore individuálnych vzdelávacích účtov a nastaveniu možností a oblastí vzdelávania. Tento projekt bude následne podporený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus, čím sa zabezpečí kontinuálny rozvoj a implementácia inovatívnych vzdelávacích iniciatív.

 program slovensko, ministerstvo, eu


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky