Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva vyriešilo problém s učebnicou občianskej náuky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenilo výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého učebnica občianskej náuky pre šiesty ročník základnej školy používala pojmy „harmonická“ a „rozvrátená“ rodina. Nahradilo ho výkonovým štandardom nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sa postupne od prvého ročníka zavádza do praxe od tohto školského roka.

ilustračný obrázok

Učebnica občianskej náuky, ktorá vychádzala z platného štátneho vzdelávacieho programu, nedávno vzbudila záujem odbornej verejnosti a médií. Podľa niektorých kritických hlasov traumatizovala deti z rodín rozvedených rodičov a automaticky im predpovedala problematickú budúcnosť. „Tieto pojmy naozaj nie sú vhodné, deti predsa nemôžu za to, v akej rodine vyrastajú,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Výkonové štandardy nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vláda schválila v marci tohto roka, už s problematickými pojmami nepracujú. Do praxe sa od prvého ročníka zavádzajú od septembra 2023 a postupne budú nahrádzať predchádzajúci vzdelávací program.

V tomto prípade sa však ministerstvo školstva rozhodlo okamžite vypustiť problematický výkonový štandard z predchádzajúceho štátneho vzdelávacieho programu. Nahradilo ho štandardom z nového vzdelávacieho programu tak, aby šiestaci na hodinách občianskej náuky už nepracovali s delením rodín na „harmonické“ a „rozvrátené“. Po novom budú žiaci a žiačky „poznávať variabilitu rodín a rôznych životných situácií detí.“

Nový výkonový štandard vznikol ako konsenzus širokej pracovnej skupiny odborníkov a prešiel viacnásobným recenzným konaním. Minister školstva Tomáš Drucker navyše zmenu konzultoval začiatkom decembra 2023 s Kurikulárnou radou. Je to poradný orgán ministra, v ktorom pôsobia odborníci a zástupcovia rezortných organizácii vrátane verejných, súkromných či cirkevných škôl. Návrh na zmenu výkonového štandardu získal na Kurikulárnej rade jednohlasnú podporu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky