Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spoluorganizátorom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2020

  • Foto: TASR
  • Dátum: 14.12.2020

Súťaž vyhlasuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

ilustračná foto

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania.

Knihy z produkcie roku 2020 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 01. 2021 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu:


BIBIANA

Panská 41

815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2020.


Prihlášku a štatút nájdete na webovom sídle BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie.

Kontakt:

L. Obuchová, tel.: 02/20 467 173, e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku