Ministerstvo školstva SR podporilo novú didaktickú pomôcku pre materské školy

06.03.2008

     Deti v materských školách dostanú novú didaktickú pomôcku o elektrine - Discovery Box. Projekt s rovnomenným názvom dnes pod záštitou Ministerstva školstva SR začala realizovať spoločnosť Siemens. Pomôcku dostane sto materských škôl po celom Slovensku a využívať ju bude môcť približne 3 000 detí vo veku 4 - 6 rokov. Ako prvé si ju mohli vyskúšať deti z Materskej školy na Strečnianskej ulici 2 v Bratislave.
     Pedagógovia tak atraktívnou a interaktívnou formou zoznámia deti predškolského veku so základnými faktami o elektrine. Pomôže im pri tom podrobný výučbový manuál. V Discovery Boxe deti nájdu pomôcky, prostredníctvom ktorých budú môcť robiť jednoduché pokusy o vodivosti látok, naučia sa pripojiť žiarovku k batérii alebo si vyskúšajú princíp fungovania poistky. 
    Táto didaktická pomôcka prispeje k lepšiemu rozvíjaniu myslenia i zručností detí v predškolskom veku a pomôže im všestranne sa pripraviť na prechod na základnú školu, čo je jedným z hlavných cieľov pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní. V tejto súvislosti rezort školstva vypracuje štátny vzdelávací program pre materské školy, v ktorom budú definované aj kompetencie, ktoré by dieťa malo ovládať v závere predškolského veku, a takisto aj obsahové a výkonové štandardy. 

Bratislava 6. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku