Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Rýchle informácie pomôžu rezortným odborníkom promptne reagovať na potreby škôl a aktualizovať protiepidemické opatrenia a odporúčania.

Školy postupujú pri zvládaní druhej vlny koronavírusu v novom školskom roku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek a tiež odporúčaní protiepidemických manuálov ministerstva školstva. Medzi nástroje, ktoré majú pomôcť krajine lepšie zvládnuť boj proti šíreniu ochorenia Covid-19 dnes rezort zaradil aj priamu informačnú linku medzi školami a ministerstvom školstva Covid - školský semafor.

„Vytvorili sme samostatný portál, kde môžu riaditelia nahlasovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú, aby sme mali každý deň aktuálne informácie a aby boli informovaní aj riaditelia,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling na pracovnom výjazde na školách v Prievidzi.

Formulár je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Informačný portál je určený pre riaditeľov materských, základných i stredných škôl. Má podobu formulára, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie na škole. Vedenie školy bude touto cestou informovať rezortných odborníkov o:

  • udelení „riaditeľského voľna“ triede alebo celej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19,

  • uzavretí triedy alebo školy na základe rozhodnutia RÚVZ,
  • návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy a
  • začiatku a konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia resp. ochorenia na Covid-19.

Školy zasielajú len aktuálne údaje k príslušnému dňu, v ktorom nastala nejaká zmena.

Bezprostredné a rýchle údaje umožnia rezortu školstva okrem iného promptne reagovať na situáciu na školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

 

 

Príklady a modelové situácie použitia formulára:

14. 9. 2020 v jednej triede bude žiak/dieťa s podozrením na ochorenie COVID 19.

14. 9. 2020 z preventívnych dôvodov riaditeľ udelí triede „riaditeľské voľno“ a ich učiteľovi prikáže zostať doma.

14. 9. 2020 zašle riaditeľ formulár na MŠVVaŠ SR.

17. 9. 2020 rozhodne RÚVZ na základe vyhodnotenia situácie o tom, že treba uzavrieť ďalšie dve triedy a nechať doma ešte troch učiteľov a dvoch nepedagogických pracovníkov.

17. 9. 2020 zašle riaditeľ formulár na MŠVVaŠ SR.

22. 9. 2020 rozhodne RÚVZ, že sa niektorá trieda vracia do školy.

22. 9. 2020 zašle riaditeľ formulár na MŠVVaŠ SR.

25. 9. 2020 rozhodne RÚVZ, že všetci žiaci/deti i zamestnanci školy sa môžu vrátiť a škola prechádza do zelenej fázy.

25. 9. 2020 zašle riaditeľ formulár na MŠVVaŠ SR.
 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky