Ministerstvo školstva spúšťa call centrum na podporu očkovania

V rámci kampane „Za otvorené školy“ v pondelok spustil rezort školstva špecializované call centrum na podporu očkovania. Minister, riaditelia sekcií aj ďalší zamestnanci rezortu školstva telefonicky vysvetľujú, poskytujú informácie o podporných mechanizmoch a tiež o pomoci v najohrozenejších okresoch. Šírenie koronavírusu a výskyt ohnísk hrozí najviac v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. Ministerstvo preto individuálne oslovuje jednotlivých aktérov v školstve, aby rodičom, učiteľom aj obyvateľom zdôraznili potrebu očkovania.

minister, riaditelia sekcií aj ďalší zamestnanci rezortu školstva

„Chceme urobiť všetko preto, aby sa žiaci mohli vzdelávať v školách. Tam patria, tam majú najlepšie podmienky na vzdelávanie, majú kontakt s učiteľmi a rovesníkmi. Klasický režim výučby v škole je pre nich najlepší,“ uviedol Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od septembra sa očakáva šírenie koronavírusu najmä v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. To sa môže prejaviť aj na chode škôl. Ak sa na škole objaví pozitívna osoba, v zmysle pravidiel ÚVZ SR budú musieť ísť žiaci do domácej karantény. Toto riziko zminimalizuje miera očkovania, vďaka čomu sa znižuje aj riziko šírenia vírusu a zníži sa aj počet takýchto prípadov.

Zamestnanci rezortu školstva, minister, štátni tajomníci či generálni riaditelia sekcií od dnes preto individuálne volajú starostom, primátorom, riaditeľom odborov školstva a riaditeľom škôl, aby zvýšili informovanosť o potrebe očkovania či podporných mechanizmoch a napomohli tak bezproblémovej prezenčnej výučbe od septembra.

„Miera zaočkovania nie je len číslo, je to slobodné rozhodnutie každého z nás. Rozhodnutie, ktoré znamená, že zodpovedne pristupujeme k svojmu zdraviu a zdraviu našich blízkych. Rozprávať sa priamo s primátormi či kolegami z odborov školstva je vždy inšpiratívne. Mnohí v tomto momente hľadáme cesty ako nepolarizovať spoločnosť ešte väčšmi, ale ako hľadať mechanizmy vedúce k zvládnutiu nového školského roka,“ zdôraznila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová.

Rezort školstva zároveň zdôrazňuje, že zaočkovaný človek chráni seba pred ťažkým ochorením, ale zároveň chráni aj svoje okolie, pretože očkovanie znižuje šírenie vírusu a navyše prispieva k bezpečnejším školám, pretože znižuje riziko, že sa od neho nakazí žiak alebo zamestnanec školy.

„Pracujeme zo všetkých síl na tom, aby sme vytvorili bezpečné prostredie na školách. V rámci call centra sme dnes komunikovali s riaditeľmi škôl aj o pomoci a mechanizmoch, ktoré im vieme poskytnúť. Stále majú možnosť využiť napríklad očkovacie výjazdové tímy,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Katarína Kalašová.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky