Ministerstvo školstva rokuje s dodávateľmi učebníc o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes s dodávateľmi rokuje o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma ich budú môcť používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci. 
     Momentálne sa digitálne verzie učebníc nachádzajú na e-Aktovke, kam majú prístup výlučne učitelia a žiaci, aj to iba počas vyučovania. Cieľom rezortu školstva je uvoľnenie licencií a sprístupnenie digitálnych učebníc a pracovných zošitov na voľné používanie počas trvania mimoriadnej situácie tak, aby tieto učebnice mohli využívať aj rodičia a žiaci z domu.
     Medzi tieto učebnice patria napríklad šlabikáre, čítanky, pracovné zošity zo slovenského jazyka, učebnice matematiky spolu s pracovnými zošitmi, pracovné učebnice prírodovedy a vlastivedy, učebnice geografie a mnohé ďalšie.
     Po prvých rokovaniach sa podarilo s niekoľkými dodávateľmi učebníc dohodnúť na uvoľnení licencií. Rokovania naďalej pokračujú.
     „Naším cieľom je čo najviac vyjsť v ústrety rodičom a žiakom a uľahčiť im toto obdobie, keď sa vzdelávajú z domu. Preto chceme vyrokovať, aby mali k dispozícii tieto učebnice. Zároveň chcem apelovať na učiteľov, aby sa snažili učiť na diaľku, aby boli zhovievaví k rodičom a snažili sa ich odbremeniť. Tiež apelujem na zriaďovateľov, aby sa uistili, že na ich školách výučba naozaj prebieha na diaľku,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.
     Ministerstvo školstva dnes rokuje s dodávateľmi učebníc aj o tom, aby nielen v súčasnej mimoriadnej krízovej situácii, ale vždy, ak by sa krajina dostala do stavu núdze, sa licencie uvoľnili a učebnice boli k dispozícii všetkým bezplatne.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky