Navigácia

Ministerstvo školstva pripravilo nový zákon o vzdelávaní dospelých

Návrhom nového zákona plní rezort školstva záväzok z programového vyhlásenia vlády, a to vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania. „Cieľom je uľahčiť ľuďom prístup k vzdelaniu v každom veku, dať druhú šancu tým, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu a zároveň vytvoriť zrozumiteľný systém pravidiel aj pre zamestnávateľov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Požiadavky na vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti dospelých ľudí sa prudko menia na celom svete. Technologické zmeny, digitalizácia či umelá inteligencia prinášajú nové výzvy, na ktoré musí reagovať aj vzdelávací systém. „To, že niekto pred dvadsiatimi alebo tridsiatimi rokmi získal nejaký typ vzdelania nezaručuje, že jeho kvalifikácia a zručnosti zodpovedajú potrebám trhu práce v súčasnosti, alebo budú dostatočné v nasledujúcich rokoch,“ vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker. Aj preto prináša návrh zákona do vzdelávania dospelých štyri podstatné zmeny. 

Jednou z prvých zmien je zavedenie pojmu profesijná kvalifikácia, ktorá je v súlade s európskym kvalifikačným rámcom. Tá nahradí zastaraný systém čiastočných a úplných kvalifikácií, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Nový zákon sprehľadní typológiu kvalifikácií uznávaných na Slovensku a zavedie nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou.

Druhú zmenu predstavuje vznik inštitútu tréningového centra popri strednej odbornej škole. Zámerom ministerstva je v spolupráci so strednými školami a zamestnávateľmi  pomôcť vytvoriť desať až dvanásť takýchto centier. Pomôžu ľuďom, ktorí potrebujú získať najmä remeselné zručnosti. Je určený pre tých, ktorí nemajú nižšie stredné vzdelanie, či už zo zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov, prípadne boli dlhšie obdobie mimo vzdelávacieho systému.

Treťou zmenou bude motivácia pre účasť na vzdelávaní dospelých. Posilniť záujem by  malo zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Peniaze na takomto účte umožnia dospelému vzdelávať sa v oblasti základných zručností, kľúčových kompetencií alebo v oblasti záujmového vzdelávania, prípadne využívať služby kariérového poradenstva pre dospelých. „V rámci dvojročnej pilotnej prevádzky prispeje štát 5000 ľuďom sumou 200 eur. Pri ostrej prevádzke systému bude závisieť od štátu či zamestnávateľa, akou sumou bude chcieť prispieť  na vzdelávanie zamestnanca,” povedal minister Drucker. 

Nová legislatíva zavedie systém overovania vzdelávacích výstupov. Inštitúcie, ktoré budú poskytovať vzdelávanie dospelým, bude certifikovať ministerstvo školstva a zverejňovať ich zoznam v registri. Tieto organizácie budú môcť poskytovať vzdelávacie programy, ktorých účastníci získajú takzvané mikroosvedčenia (doklad o vzdelávacích výstupoch, ktoré fyzická osoba získala na základe vzdelávania najmenej v rozsahu 25 hodín). Budú určené pre ľudí, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti, zručnosti a kompetencie, ale bolo by pre nich zbytočné  absolvovať celé stredoškolské, či vysokoškolské vzdelávanie.

Okrem týchto štyroch kľúčových noviniek prinesie zákon viacero užitočných zmien, ktoré zjednodušia a zefektívnia systém vzdelávania dospelých. Ide o napríklad zavedenie majstrovských skúšok či posilnenie postavenia nadpodnikových vzdelávacích centier. 

Nový zákon o vzdelávaní dospelých bude v najbližších dňoch predložený do pripomienkového konania. Ak ho Národná rada schváli, zmeny budú platiť od roku 2025.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky