Ministerstvo školstva pripraví v krátkom čase konkrétny plán úloh pre reformu školstva na rok 2016

     Minister Peter Plavčan prijal predstaviteľov školských odborov na čele s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Rokovali o plnení úloh uvedených v programovom vyhlásení vlády a o potrebe reformy systému školstva.  
     Minister Plavčan informoval odborárov o pripravovanom pláne konkrétnych úloh a opatrení, ktoré sa budú realizovať do konca tohto roka. Návrh dokumentu bude pripravený do 16. mája, kedy ho ministerstvo pošle partnerom na pripomienkovanie. Následne, v termíne do 20. mája, budú na pôde ministerstva zorganizované okrúhle stoly s odborníkmi z praxe, pedagógmi, predstaviteľmi iniciatív a s odborármi. Výsledky spripomienkovaného a upraveného dokumentu sa uverejnia do konca mája a pristúpi sa k plneniu konkrétnych zadefinovaných úloh.
     Strany sa zároveň dohodli, že spoločne so zástupcami školstva a odborov pripravia  memorandum o spolupráci a záväzkoch na nasledujúce štyri roky. Pavel Ondek prejavil záujem, aby dokument obsahoval aj harmonogram pravidelného zvyšovania finančného ohodnotenia učiteľov, odborných zamestnancov, a po dohode s ostatnými rezortmi, aj nepedagogických pracovníkov. Súčasťou dokumentu by mali byť konkrétne reformné kroky, ktorými školstvo prejde počas volebného obdobia súčasnej vlády.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky