Ministerstvo školstva predĺžilo zmluvu na Infovek 2

     Ministerstvo školstva podpísalo dodatok na predĺženie zmluvy Infovek 2. Pokračovanie tejto zmluvy znamená zabezpečenie pripojenia škôl na internet a k EDU sieti aj v ďalšom období, kým nebude ukončené verejné obstarávanie na projekt EDUNET_SK. Parametre podpísaného dodatku prinesú školám zníženie cien za internetové služby, pre časť škôl aj zvýšenie rýchlosti pripojenia a zároveň skrátenie výpovednej doby pri ukončovaní služieb pre jednotlivé lokality, pričom zmluva je bez viazanosti.
     Verejné obstarávanie na zákazku EDUNET_SK stále pokračuje. Ministerstvo eviduje viacero ponúk, z ktorých každá má niekoľko 100-strán technickej dokumentácie. Vzhľadom na náročnosť overovania technických údajov a nevyhnutnosť dodržiavania striktnej legislatívy vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní je na ukončenie celého procesu potrebné dlhšie časové obdobie. V súčasnosti je verejné obstarávanie v prvej fáze, ktorá spočíva v overovaní technických údajov. Maximálne rok bude trvať implementácia nového riešenia.
     EDUNET_SK má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym prestupom do internetu. Zároveň má spĺňať potreby vyplývajúce z podpory aktuálne poskytovaných IT projektov, distribúcie digitálneho vzdelávacieho obsahu, on-line testovania a dostupnosti systémov ministerstva pre školy ako napríklad Rezortný informačný systém, Edičný portál či Eduzber.  
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky