Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva pošle školám 750-tisíc eur na vybavenie jedální

Ministerstvo školstva vyčlení školám 750-tisíc eur na nákup zariadenia pre školské jedálne. Zriaďovatelia škôl môžu ministerstvo požiadať o dotáciu v sume až päťtisíc eur, vďaka ktorej budú môcť získať pre stravovanie žiakov lepšie vybavenie.

Minister školstva Branislav Gröhling počas návštevy školskej jedálne

Školské jedálne patria spravidla do vlastníctva ich zriaďovateľov, najmä obcí, miest a VÚC, podobne ako aj budovy škôl. Za ich udržiavanie a rozvoj sú preto zodpovední zriaďovatelia. „Napriek tomu sme sa rozhodli na ministerstve, že pomôžeme aj v tejto oblasti,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Šéf rezortu školstva predstavil podporný program počas návštevy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri príležitosti Svetového dňa potravín.

„Dotácia bude určená prioritne na vybavenie jedální, napríklad na nákup umývačiek, konvektomatov či chladiacich zariadení, aby sme paniam kuchárkam uľahčili náročnú a namáhavú prácu, pretože musia v krátkej dobe navariť stovky obedov. Toto bude prvá úloha, druhou úlohou sa budeme venovať v nasledujúcich mesiacoch, kedy by sme ich chceli aj finančne ohodnotiť,“ vyhlásil minister pred novinármi.

Lepšie vybavenie jedální pomôže školám zabezpečiť kvalitnejšie a zdravšie stravovanie pre žiakov. Tému zdravej životosprávy chce ministerstvo školstva podporovať aj v budúcnosti, napríklad prostredníctvom projektov v spolupráci so SPU v Nitre. Na pôde univerzity pôsobí jediné poľnohospodárske a potravinárske inovačné centrum na Slovensku, Európsky inovačný a technologický inštitút tu zriadil EIT Food Hub s cieľom zaviesť nové prístupy v oblasti bezpečnosti či dizajnu potravín, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca.

Vďaka projektu Národná platforma AgroBioFood Nitra, ktorý prepája vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru sa Slovensko stalo jedným zo zakladajúcich členov v európskom výskumnom konzorciu pre potraviny, výživu a zdravie. SPU v Nitre je tiež vlastníkom európskeho patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely. „Investovanie do pôdohospodárskych vied je veľmi dôležité a Slovensko má dobre našliapnuté v spomínaných projektoch, takže sme inovačná krajina aj v iných témach ako sú autá alebo informačné technológie,“ upozornila rektorka univerzity Klaudia Halászová.

„Hovorí sa, že slovenské vysoké školstvo nie je také kvalitné ako zahraničné, preto sme sa rozhodli, že budeme upozorňovať na novinky, ktoré nie sú verejnosti až tak dostupné, aby sme povedali, že máme kvalitné vysoké školy,“ dodal minister školstva Branislav Gröhling.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na: Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách (20. 10. 2020)

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky