Navigácia

Ministerstvo školstva poskytne školám ostatnú časť financií na energie na rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradí školám v plnej miere zvýšené prevádzkové náklady z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

V 3. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 budú zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté finančné prostriedky na energie spotrebované od januára do apríla 2023 na základe údajov z formulára vyplneného do 25. mája 2023. Celková výška finančných prostriedkov predstavuje 12,4 milióna eur.

V prípade, že správne vyplnené údaje boli na základe vykonaných kontrol vyhodnotené ako chybné, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie. RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

V 2. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 bola zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení vypočítaná výška finančnej pomoci na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a februári 2023. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bol vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky