Ministerstvo školstva posilňuje spätnú väzbu vo vzťahu k učiteľom, rodičom a žiakom

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dá vôbec prvýkrát v histórii školám k dispozícii úlohy testovania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) PISA. Úlohy sú už zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk a postupne ich bude na CD nosičoch distribuovať do všetkých škôl na Slovensku. Sprístupnené úlohy majú slúžiť ako metodická pomôcka pre učiteľov, aby si ich mohli nielen naštudovať, ale začiatkom budúceho školského roka aj používať. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii minister Eugen Jurzyca, štátny tajomník Jaroslav Ivančo a riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
     Podľa ministra Eugena Jurzycu je zverejnenie úloh napĺňaním spätnej väzby, ktorú považuje za jednu z ciest, ktorá má viesť k postupnému skvalitňovaniu regionálneho školstva. Testy PISA zodpovedajú predstavám vedenia rezortu o tom, čo sa má na školách učiť. „Pomáhajú nám meniť charakter toho, čo sa má v školách učiť a vysielame tým signál aj o našich predstavách," povedal Eugen Jurzyca.
     V snahe o získanie ďalšej spätnej väzby ministerstvo po prvýkrát zisťovalo dotazníkovou formou v máji a júni tohto roku na 60 základných školách aj informácie o morálke, atmosfére v škole a rodine či o zvládaní stresu a záťaže v školách a rodinách. „Chceme, aby slovenská verejnosť vnímala testovanie vedomostí aj v kontexte k zisťovaniu postojov žiakov a toho, ako klíma školy, sociálne a rodinné prostredie vplýva na výsledky žiaka v testovaniach," uviedol štátny tajomník Jaroslav Ivančo. Overovanie absolvovalo 1 300 žiakov, získané dáta sa počas prázdninových mesiacov spracujú a v septembri sa štatisticky vyhodnotia.
     Ministerstvo upravilo aj charakter otázok v tohtoročnom Testovaní 9 a v testoch externej maturity, pričom dôraz kládlo na čítanie s porozumením. Zámerom rezortu je postupne znižovať podiel memorovania vo vyučovacom procese a pripravovať žiakov na riešenie úloh vyžadujúcich viac kritického myslenia a myslenia v súvislostiach. Prvýkrát zverejnilo aj rebríček najlepších desiatich škôl v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry, aby sa verejnosť a ostatné školy dozvedeli, ktoré školy dosahujú najlepšie výsledky.
Fotogaléria

Bratislava 28. jún 2011

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky