Navigácia

Ministerstvo školstva posiela školám 20 miliónov eur na modernizáciu a údržbu

Každá základná a stredná škola dostane finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov. Pôjde o príspevok v sume 30 eur na žiaka, za ktorý môže škola modernizovať priestory, vybavenie, či zaplatiť prevádzkové náklady, údržbu alebo energie.

ZŠ Brehy pred a po rekonštrukcii - z bývalej kotolne vznikla klubovňa

Ministerstvo školstva celkovo pre školy vyčleňuje 20 miliónov za účelom dofinancovania prevádzky, modernizácie či údržby škôl. Príspevok dostane každá základná, stredná a špeciálna škola zaradená do siete škôl a školských zariadení a to podľa počtu žiakov na škole.

„Príspevok je napočítaný ako 30 eur na žiaka na každú jednu školu. Každá škola nájde na našej webovej stránke sumu, ktorá jej bude určená. Chceme školám takto pomôcť vykryť časť ich prevádzkových výdavkov," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Na webe ministerstva bude zverejnený zoznam škôl aj s príspevkom, ktorý dostanú.
Školy si môžu z tohto príspevku zaplatiť čokoľvek, čo sa týka prevádzky – modernizáciu, zvýšené náklady za energie či údržbu. „Môže ísť o modernizáciu priestorov, napríklad nové lavice, materiálne vybavenie učební, alebo aj o základné veci ako je údržba či malé opravy. Každá škola má rôzne potreby a chceme im touto cestou aspoň časť z nich vykompenzovať," uviedol šéf rezortu školstva.

Okrem tejto sumy prispieva rezort školstva školám sumou 2 milióny eur na havarijné stavy kotlov, kotolní či vykurovacích systémov. Na tento účel tak pôjde za rok 2021 celkom 3,2 milióna eur.

Ministerstvo školstva okrem toho v roku 2021 vyhlásilo aj výzvu Modernejšia škola. Sumou 3,5 milióna eur bolo podporených 144 škôl, ktoré si za príspevok vytvorili moderné učebne podporujúce inovatívne prístupy k výučbe, tímovú prácu či diskusiu alebo vytvárali pre žiakov spoločné oddychové priestory.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky