Ministerstvo školstva podporilo 14 rozvojových projektov centier poradenstva

13.08.2019

      Celkovo 14 projektov získalo finančný príspevok v rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“. Od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostanú spolu 30 000 eur.
     Do výzvy sa mohli zapojiť centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Rezortu školstva predložili v tomto roku 48 žiadostí s požiadavkou na viac ako 110 000 eur.
     Úspešní žiadatelia získali účelové finančné prostriedky v sume od 690 eur do 3 000 eur. Podporené rozvojové projekty musia zrealizovať v termíne do 15. decembra 2019.
     Zoznam úspešných žiadateľov nájdete na stránke ministerstva - /data/files/8934_zoznam-podporenych-projektov.pdf.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku