Ministerstvo školstva podporí stredné školy v oblasti grafických systémov

27.02.2009

     Ministerstvo školstva SR opäť podporí stredné odborné školy využívajúce grafické systémy v rámci  Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009. Vlani bolo podporených 51 projektov.
     Prioritne budú tento rok podporené aktivity zamerané na zvýšenie odborných kompetencií žiakov stredných odborných škôl používaním grafických systémov, zapracovanie požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov SOŠ v oblasti využívania grafických systémov do školských vzdelávacích programov,  prípravu pedagogických zamestnancov, tvorbu učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov, zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru či na tvorbu počítačom podporovaných riešení odborných problémov v nadväznosti na požiadavky praxe.
     Svoje žiadosti by mali zriaďovatelia zaslať do 16. marca 2009 príslušnému krajskému školskému úradu. Na projekty s celoslovenskou pôsobnosťou môžu získať až 7 000 eur, v prípade regionálne zameraných projektov je výška podpory maximálne 2 500 eur. Vyžaduje sa zabezpečenie minimálne 5 % nákladov z iných zdrojov. Z objemu dotácie je možné použiť na nákup hardvéru najviac 20 %.
     Projekt musí byť realizovaný v období od 1. júna do 31. decembra 2009. Formulár žiadosti a podrobné informácie sú dostupné na tejto stránke www.minedu.sk.

Bratislava 27. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku