Ministerstvo školstva podporí šport sumou 1,7 milióna eur

  • Dátum: 18.06.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí sumou 1,7 milióna eur významné medzinárodné športové podujatia a tiež podujatia pre deti a mládež. Záujemcovia o finančnú injekciu sa o finančný príspevok môžu uchádzať prostredníctvom výzvy, ktorá bola zverejnená na webovej stránke ministerstva už 15. júna 2020.

Rezort školstva môže podporiť finančnou čiastkou od 7,5-tisíc do 70-tisíc eur najviac 30 významných medzinárodných športových podujatí, organizovaných na Slovensku v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Pre účely tejto výzvy sa za významné športové podujatie považuje také, ktoré má dlhú tradíciu, na ktorom sa zúčastní viac krajín, ktoré je organizované v športe zaujímavom pre slovenskú verejnosť, a ktoré má vysokú športovú úroveň (napríklad podujatie typu majstrovstvá sveta má vyššiu úroveň ako majstrovstvá Európy, či európsky pohár). Na tento účel je alokovaná suma 700-tisíc eur, povinné spolufinancovanie žiadateľom je minimálne 50 percent.

Dotácie sa budú určovať výpočtom podľa vzorca bez subjektívneho vplyvu akejkoľvek osoby. Poskytnutá suma bude záležať od počtu štartujúcich športovcov, od počtu súťažných dní podujatia a tiež od jeho úrovne. Žiadosti, ktoré splnia podmienky výzvy, budú schvaľované v poradí dôležitosti až do vyčerpania alokovanej sumy na tento účel. Pri výpočte poradia dôležitosti budú opäť rozhodovať kritéria. Tými sú tradícia podujatia, počet krajín na podujatí, typ podujatia a záujem slovenskej verejnosti o konkrétny šport. Inými slovami: čím je na podujatí viac krajín, viac športovcov, čím viac dní trvá, čím má dlhšiu históriu, čím je o daný šport väčší záujem a čím má väčšiu vážnosť z medzinárodného pohľadu, tým pravdepodobnejšie, a tým väčšiu dotáciu dostane.

Ministerstvo ďalej podporí sumou 10-tisíc eur najviac 80 športových podujatí pre deti a mládež, organizovaných športovými zväzmi na Slovensku v čase od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 (letné športy) a do 31. januára 2021 (zimné športy). Na podujatí sa musí zúčastniť aspoň 200 športovcov v individuálnom športe alebo aspoň 100 športovcov v kolektívnom športe, narodených v roku 2000 a mladších. Títo športovci musia byť z aspoň troch krajov Slovenska. Podporené bude najviac jedno podujatie jedného žiadateľa v poradí podľa počtu štartujúcich športovcov. Na tento účel je alokovaná suma 800 tisíc eur.

Ministerstvo taktiež podporí sumou 5-tisíc eur najviac 40 športových podujatí, organizovaných právnickými osobami, zapísanými v registri právnických osôb v športe, ktoré zorganizujú podujatie, na ktorom sa zúčastní aspoň 800 športovcov, pričom aspoň 500 z nich bude narodených v roku 2000 a mladších, alebo narodených v roku 1960 a starších (medzigeneračné prepojenie môže byť prínosom pre zvýšenie počtu zapojenia detí a mládeže do športovania). Žiadosti, ktoré splnia podmienky výzvy, budú schvaľované v poradí podľa počtu štartujúcich športovcov. Všetky podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku