Ministerstvo školstva podporí dopravnú výchovu školákov

02.03.2009

     Ministerstvo školstva SR vypísalo výzvu na podávanie projektov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách.
     Výzva je orientovaná  predovšetkým na žiakov prvého stupňa základnej školy. Jej cieľom je umožniť im získať a upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu.
     Žiadosť je potrebné podať do 20. marca 2009. Úspešní žiadatelia dostanú príspevok v maximálnej sume 27 eur na úhradu nákladov spojených so zabezpečením jednej hodiny dopravnej výchovy a na zabezpečenie jednej hodiny praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku. Formulár žiadosti a podrobné informácie sú dostupné na tejto stránke www.minedu.sk.

Bratislava 2. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku