Navigácia

Ministerstvo školstva podpísalo Memorandum o porozumení s univerzitou Georgia Institute of Technology

Podpisom Memoranda o porozumení s univerzitou Georgia Institute of Technology podnikol rezort školstva ďalší významný krok k podpore kultúry podnikavosti a inovatívnosti. Toto partnerstvo navyše prepája podnikateľské prostredie s vzdelávacím ekosystémom na Slovensku. Takéto spolupráce sú nevyhnutné pre zvýšenie konkurencieschopnosti našej ekonomiky a využitie potenciálu, ktorý Slovensko ponúka.

Hoci je takáto spolupráca nevyhnutná, je potrebné ju realizovať spôsobom, ktorý prispôsobuje overené procesy a príklady dobrej praxe našim špecifickým podmienkam. Hľadanie týchto efektívnych riešení povedie nielen k vyššiemu udržaniu, ale aj k prilákaniu nových talentov na Slovensko. Spolupráca, ktorú ministerstvo spečaťuje podpisom tohto memoranda bude prospešná nielen pre naše univerzitné prostredie, ale aj pre jeho prepojenie s prostredím start-upov a inovatívnych firiem v tradičných i perspektívnych sektoroch nášho hospodárstva.

„Toto memorandum je dôležitým krokom v našom úsilí posilniť inovačné schopnosti Slovenska. Spolupráca s tak renomovanou inštitúciou, akou je Georgia Tech, nám umožní učiť sa od najlepších a implementovať overené stratégie a postupy do nášho vlastného vzdelávacieho systému. Verím, že táto iniciatíva prinesie významné výsledky a prispeje k rozvoju podnikateľského ducha medzi našimi študentmi a mladými profesionálmi,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Georgia Tech už dnes patrí medzi najlepšie univerzity v Spojených štátoch v hodnotení programov podnikavosti. V posledných rokoch sa však intenzívne snaží dostať na prvé priečky nielen v celkovom hodnotení, ale aj v medzinárodných spoluprácach na rozvoji podnikateľských nápadov študentov. Práve táto cieľavedomosť a ambícia byť na vrchole robia z Georgia Tech ideálneho partnera aj pre Slovensko.

„Je pre nás veľkou cťou podpísať memorandum o spolupráci medzi Georgia Tech a ministerstvom školstva. Dokument vytvára príležitosť pre spoluprácu, rozvoj inovácií a podporu podnikavosti na Slovensku. Tento spoločný podpis bol možný aj vďaka štipendijnému pobytu cez program Fulbright a spolupráci s Digitálnou koalíciou,“ povedal David Bridges, viceprezident Inštitútu inovácií v podnikaní.

Podpis memoranda stanovuje kľúčové oblasti potenciálnej spolupráce, ktoré zahŕňajú štúdie uskutočniteľnosti a podporu rozvoja inovačného ekosystému v oblasti transferu technológií, rozvoja startupov, tvorby stratégií a programov celoživotného vzdelávania. Okrem toho sa zameriava aj na výmenné pobyty medzi zamestnancami a študentmi vysokých škôl a na realizáciu spoločných výskumných projektov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky