Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie za poškodenie pozemku Ekoiuventy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podáva podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.
     Ministerstvo školstva je správcom nehnuteľného majetku štátu – pozemku s parcelným číslom 2792/31, o výmere 5 320 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na liste vlastníctva č. 5148 pre katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Obhliadkou uvedeného pozemku dňa 17. augusta 2016 bolo zistené, že neznáma osoba poškodila pozemok jazdou ťažkých mechanizmov. Ostali po nich vyjazdené koľaje v tráve a zároveň bola na pozemku vysypaná kamenná sutina.
     Celá vec je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky