Ministerstvo školstva ocenilo tridsať najúspešnejších žiakov a študentov

  • Dátum: 14.11.2018
      Zlatí medailisti z medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si dnes z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka prevzali Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov.
       Slávnostné podujatie sa už tradične konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Spolu bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia.
     „Vďaka svojmu nadaniu, vedomostiam a schopnostiam ste sa dokázali presadiť nielen v konkurencii rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí z Vás aj v medzinárodnom meradle. Nepodarilo by sa Vám to však bez  úsilia a námahy, ktoré takisto treba vyzdvihnúť, keďže zďaleka nie sú samozrejmé. Prajem Vám, milí žiaci, aby ste si túto cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom štúdium, ale i po celý život,“ uviedol okrem iného štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý sa vo svojom príhovore taktiež poďakoval školám, pedagógom i rodičom za to, že vytvorili oceneným mladým ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosahovať také výborné výsledky.
     V mene všetkých ocenených sa poďakoval Ivan Pančiak z Gymnázia v Myjave. „Za každým naším úspechom, ktorý sme dosiahli v minulom školskom roku 2017/2018, bola obrovská snaha, ctižiadosť, prekonaná tréma a vynaložená energia, ktorú sme do každej postupovej súťaže vložili s cieľom dotiahnuť to až na medzinárodný úspech. Dnes tu stojíme pred Vami obdarovaní šťastím, v rukách držiac nádherné ocenenie, ktoré nás bude poháňať dopredu a motivovať do ďalších úspešných študijných a športových rokov,“ prihovoril sa prítomným hosťom i mladým ľuďom.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku