Ministerstvo školstva nedovolí slovenským brancom klamať žiakov

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR so znepokojením prijala informáciu od Ministerstva obrany SR o ďalšom pôsobením organizácie Slovenskí branci. Rezort vníma a podporuje preverenie tejto organizácie, ktorá sa dlhodobo pokúša aj o začlenenie do výchovno – vzdelávacieho procesu na školách realizáciou účelových cvičení alebo šírením nevhodnej literatúry na školách. Na základe výsledkov z prešetrenia Generálnou prokuratúrou SR ministerstvo sprísni opatrenia na školách s cieľom zabránenia styku detí, mládeže a učiteľov s nevhodnými vzdelávacími programami.
     Rezort školstva už v minulosti v súvislosti s výberom poskytovateľov účelových cvičení vydal Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia. Cieľom týchto usmernení je vyvarovať sa situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom alebo ktorých je snahou ovplyvniť skupinu detí a mládeže a formovať prvky osobnosti, ktoré môžu byť východiskom pre porušovanie etických, právnych alebo iných významných spoločenských štandardov. Tieto usmernenia reflektovali na pokusy organizácie Slovenskí branci o začlenenie sa do procesu výučby na školách.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča spoluprácu škôl s overenými organizáciami ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Mestská polícia, organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, stredné odborné školy zdravotnícke, Slovenský zväz ochrancov prírody, Združenie technických a športových činností SR a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky