Navigácia

Ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie, účty má už 38 425 učiteľov

V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR podarilo sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki (https://viki.iedu.sk/), ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku. V spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI“ SR) sa zároveň podarilo odstrániť tzv. vendor lock, čo umožní zníženie prevádzkových nákladov a transparentnú súťaž pri fungovaní platformy do budúcnosti.

ilustračná foto

Okrem tisícok digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov, sú prostredníctvom vzdelávacej platformy sprístupňované aj modelové hodiny EduTV, ktoré pokrývajú učivo na II. stupni základných škôl. Tie sú zverejňované priebežne spolu s pracovnými listami ako aj tlmočením pre sluchovo postihnutých žiakov.

Aj keď je vzdelávací obsah momentálne sprístupnený pre všetkých používateľov, ministerstvo už vytvorilo 38 425 účtov pre učiteľov, ktoré im umožňujú naplno využívať funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu. Môžu si tak napríklad vytvoriť vlastné knižnice a kolekcie obsahu, tvorby, zadávať a hodnotiť úlohy, kvízy a testy, vytvárať a publikovať vlastný obsah z kolekcií a zdrojov, vyhľadávať a triediť obsah podľa názvov tém, či kategórií.

Nižšie prevádzkové náklady a transparentná súťaž

Odstránenie tzv. vendor lock (výhradných autorských práv), ktoré ministerstvo zdedilo po predchádzajúcich vedeniach, umožní zásadné zníženie prevádzkových nákladov (zo súčasných € 92.070 bez DPH na € 48.000 bez DPH) a vysúťaženie nového prevádzkovateľa, ktorý bude portál prevádzkovať za čo najefektívnejších podmienok. Len za prvý rok tak bude celková úspora predstavovať € 528.840 EUR DPH. Dohoda s doterajším dodávateľom zároveň zabezpečí odovzdanie všetkých zdrojových kódov k vzdelávacej platforme, aby mohla byť bezodkladne vyhlásená transparentná súťaž na ďalší rozvoj vzdelávacieho portálu na základe pripomienok a skúseností učiteľov zozbieraných ministerstvom na jeseň 2020.

Najvýhodnejšie riešenie pre štát

V rámci hodnotenia KPI (Kľúčový ukazovateľ výkonnosti) MIRRI SR vyhodnotilo danú alternatívu ako finančne výhodnú a hospodárnu. Zároveň konštatovalo, že ak ministerstvo školstva zabezpečí aj po roku 2021 služby podpory pre vzdelávaciu platformu Viki za mesačnú sumu v rozsahu maximálne € 48.000 EUR bez DPH je výhodnejšie realizovať bezodkladné vysporiadanie existujúcej zmluvy a odstrániť výhradné autorské práva dodávateľa (tzv. vendor lock) za € 1.400.000 bez DPH, ktoré znemožňovali, aby platformu prevádzkoval či upravoval ktokoľvek okrem pôvodného autora. Vďaka vysporiadaniu výhradných autorských práv je tak možné očakávať úsporu aj pri všetkých rozvojových aktivitách, ktorých cieľom bude vylepšiť fungovanie platformy pre potreby dištančného vzdelávania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky