Ministerstvo školstva chce znova pritiahnuť absolventov prestížnych univerzít do štátnej správy

     Slovenskí študenti najlepších svetových univerzít budú môcť opäť získať štipendium na pokrytie študijných nákladov v prípade, ak sa zaviažu po skončení štúdia zamestnať sa na tri roky v niektorom z našich ministerstiev.
     Rezort školstva sa rozhodol pokračovať v grantovom programe pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, ktorý by mal byť tento rok zameraný na podporu štúdia v oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a verejnej politiky. Konkrétne by malo ísť o ponúkané pozície v ministerských analytických inštitútoch zdravotníckej politiky, vzdelávacej politiky či finančnej politiky. Zaujímavou pre štipendistov sa môže stať napr. aj práca v Analyticko-metodickej jednotke verejnej správy na ministerstve vnútra alebo v sekcii sociálneho a dôchodkového poistenia rezortu práce.
     O štipendium sa môžu uchádzať občania SR prijatí na štúdium alebo už študenti niektorej z vysokých škôl umiestnenej do 200. miesta v najnovšom rebríčku hodnotenia Shanghai Academic Ranking of World Universities či v rebríčku inštitúcií Project RePEc. Výberová komisia potom v dvoch kolách vyberie úspešných žiadateľov, s ktorými sa podpíšu zmluvy o udelení štipendia a o spolupráci. Úspešný uchádzač si bude môcť vďaka získanému grantu pokryť počas dvoch akademických rokov všetky náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie, na študijné pomôcky, cestu do a z miesta štúdia či cestovné poistenie.
     V prípade, ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo vysokoškolské štúdium neukončí, finančné prostriedky vo výške poskytnutého štipendia bude musieť vrátiť. Tieto povinnosti mu však zaniknú, ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie.
     Žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné posielať na adresu ministerstva školstva do 15. mája 2015. Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, nájdu uchádzači na http://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2015/.
 
     Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je pokračovaním Štipendia M. R. Štefánika, ktoré sa poskytovalo v rokoch 2006 až 2008. Ročne financovalo niekoľkým slovenským študentom štúdium na prestížnych zahraničných univerzitách výmenou za záväzok týchto študentov, že po ukončení štúdia odpracujú minimálne 2 roky na niektorom ústrednom orgáne štátnej správy. Vďaka nemu sa stali napríklad na Ministerstve financií SR vedúcimi oddelení, riaditeľkou odboru alebo poradcom ministra absolventi London School of Economics, Harvard Law School či Johns Hopkins University.
     Obnovenie tohto štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe bolo schválené uznesením vlády SR v roku 2011.

Ilustračné foto - Univerzita v Harvarde - TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky