Ministerstvo školstva chce pomôcť s návratom do škôl aj školským špeciálnym pedagógom

  • Dátum: 26.05.2020
Pandémia koronavírusu Covid-19 so sebou priniesla množstvo náročných a neočakávaných situácií, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Zasiahla celú spoločnosť, ovplyvnila naše bežné aktivity, rodinný aj profesijný život a neobišla ani fungovanie škôl a školských zariadení.

Mnohí môžu z návratu do škôl pociťovať istú dávku neistoty. Aj preto Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie skoncipoval materiál pre školských špeciálnych pedagógov, ktorý obsahuje odporúčania a zásady, ktoré uľahčia ich návrat pracovisko. 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke https://vudpap.sk/.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadená organizácia ministerstva školstva, ktorá sa zameriava na riešenie otázok vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku