Ministerstvo sfunkčňuje rezortný informačný systém

  • Foto: TASR
  • Dátum: 29.01.2021

Získanie autorských práv na systém, úspora takmer jeden milión eur či jeho zefektívnenie. To sú kroky, prostredníctvom ktorých sa snaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sfunkčniť a zefektívniť Rezortný informačný systém (RIS).

ilustračná foto

Rezortný informačný systém slúži na získavanie informácií zo škôl a umožňuje financovanie pre všetky typy materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Školy prostredníctvom systému pravidelne zasielajú údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch. Tie okrem financovania slúžia aj ako podklady pre analýzy a tvorbu politík v oblasti vzdelávania.

Ministerstvo školstva sa aktuálne usiluje o skvalitnenie a sfunkčnenie RIS. V spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR postupne nastavuje lepšie podmienky pre fungovanie RIS. Podarilo sa odstrániť tzv. „vendor lock“ k 31. januáru 2022, čím rezort získa autorské práva na systém. To umožní znížiť prevádzkové náklady na systém, a to o 15 mesiacov skôr ako to udáva koncepcia nákupu IT vo verejnej správe.

Okrem toho rezort v snahe o efektívnejšie hospodárenie dohodol zľavu z mesačného paušálu. Spolu so skorším ukončením servisnej zmluvy tak príde k úspore 908-tisíc eur bez DPH. Autorské práva na systém následne prejdú na ministerstvo, čo umožní efektívnejšie fungovanie, úpravu či realizáciu podpory pre systém aj z vlastných zdrojov ministerstva.

„RIS je komplexný systém, ktorý sme na školstve zdedili z minulosti. Má viaceré nedostatky, no naším cieľom je ho sfunkčniť a skvalitniť tak, aby sme dáta z neho mohli okamžite využívať pri tvorbe analýz, pri financovaní či pri tvorbe reformných krokov,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Ministerstvo chce informačný systém upraviť tak, aby sa školám zjednodušilo reportovanie údajov, zvýšila sa kontrola dát a umožnilo sa zbierať nové a kvalitnejšie údaje potrebné pre reformné opatrenia, rozhodnutia a tvorbu politík. Údaje ďalej môžu byť využívané aj v ďalších rezortoch, čím sa umožní napĺňať politiku odstraňovania byrokracie a e-Governmentu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku