Navigácia

Ministerstvo pošle školám viac ako 10 mil. eur na učebnice. Rezort školstva zverejnil metodické usmernenie, ako postupovať pri ich nákupe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne na rok 2023 základným a stredným školám, vrátane špeciálnych škôl, dodatočné financie na nákup učebníc, pracovných zošitov a učebných textov zo štátneho rozpočtu. Po tom, ako rezort v máji zabezpečil na učebnice takmer 6 miliónov eur, v júli pošle školám na edukačné publikácie ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako 10 miliónov eur.

Príspevok na školský rok 2023/2024 sa každej škole určí podľa počtu žiakov k 15. septembru 2022 a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka zverejnenej na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

Za príspevok zo štátneho rozpočtu si školy budú môcť zabezpečiť výhradne učebnice zo Zoznamu edukačných publikácií na príspevok zo štátneho rozpočtu zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/e4f/26613.0eafca.pdf . Ten sa bude aktualizovať raz mesačne.

Rezort školstva zverejnil na webovom sídle ministerstva aj metodické usmernenie, ako postupovať pri výbere a nákupe učebníc https://www.minedu.sk/data/att/26614.xlsx. Škola sa má riadiť svojimi skladovými zásobami, vlastnými kritériami na kvalitu edukačnej publikácie a potrebami žiakov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky