Ministerstvo otvorilo trh s učebnicami, školy dostanú na ich nákup 11 miliónov eur

Učebnice pre prvákov až štvrtákov na nový školský rok si môžu základné školy vyberať slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a vzdelávania SR pod vedením Branislava Gröhlinga mení doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc a otvára trh s učebnicami.

„Otvorený trh s učebnicami je jeden z tých najdôležitejších prvkov pre zlepšenie kvality školstva na Slovensku. Dlhé roky sa o tom len rozprávalo, teraz ho budeme realizovať v praxi,“ vyhlásil minister B. Gröhling na tlačovej konferencii.

Školy dostanú na nákup učebníc 11,4 milióna eur, čo je najvyššia suma, ktorú doposiaľ ministerstvo poskytlo na tento účel. Každá základná škola získa príspevok na nákup učebníc vo výške 32 eur až 104 eur na jedného žiaka. Vyšší príspevok získajú školy, pre ktoré je tvorba a tlač učebníc nákladnejšia, napríklad školy so žiakmi národnostných menšín alebo školy, ktoré vzdelávajú žiakov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Celková suma sa bude odvíjať od počtu žiakov, ktorých škola evidovala k 15. septembru 2019. Podrobný rozpis výšky príspevku nájdete v priloženom dokumente.

Ministerstvo školstva si naďalej ponechá kontrolu nad tým, aby sa na školy nedostávali obsahovo alebo odborne nevhodné učebnice. Základné školy budú mať na výber len štátom schválené alebo štátom odporúčané učebnice, učebné texty a pracovné zošity. 

„Za účelom zvýšenia transparentnosti a objektivity schvaľovania učebníc budú vydané nové kritériá na ich posudzovanie. To budú vykonávať dvaja nezávislí a náhodne pridelení recenzenti z oblasti didaktiky a odboru predmetu,“ vyhlásila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová. ŠPÚ je priamo riadená organizácia ministerstva školstva.

Kompletný zoznam učebníc, z ktorých môžu školy vyberať je zverejnený na Edičnom portáli ministerstva školstva. Spôsob výpočtu príspevku, odporúčania na postup pri nákupe učebníc či odpovede na časté otázky sú uvedené na webstránke ministerstva školstva

FOTO – TASR

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky