Ministerstvo je otvorené podnetom k reforme školstva

27.01.2017
      Podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve môže široká verejnosť zasielať priamo tímu expertov, ktorí ju pripravujú.
     Pre tento účel bola na ministerstve vytvorená špeciálna e-mailová adresa reforma@minedu.sk. Zaslané správy odborníci zhodnotia a podnetné návrhy následne aj zapracujú do finálnej podoby reformy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku