Navigácia

Ministerstvo je otvorené podnetom k reforme školstva

      Podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve môže široká verejnosť zasielať priamo tímu expertov, ktorí ju pripravujú.
     Pre tento účel bola na ministerstve vytvorená špeciálna e-mailová adresa reforma@minedu.sk. Zaslané správy odborníci zhodnotia a podnetné návrhy následne aj zapracujú do finálnej podoby reformy.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky