Ministerstvo financií a hospodárstva Bádenska-Wurtemberska

Kontakt:

Dr. Hans Peter Herdlitschka
e-mail: hans-peter.herdlitschka@mfw.bwl.de
Tel.: +49-711-123-2413
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/en/home/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku