Ministerstvo chce pre školy rýchlejšie pripojenie na internet

     Materské, základné a stredné školy by mali získať rýchly a zabezpečený on-line prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu. To prinesie zvýšenie efektivity a rozsahu jeho využívania vo vyučovacom procese. 
     Záujem vytvoriť takéto pripojenie a zaviesť ho do praxe vyjadrili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Memorandum o spolupráci v tejto oblasti podpísal minister školstva Peter Pellegrini a generálny riaditeľ NASES Rastislav Janota.
     „Vybavenie žiakov a učiteľov slovenských škôl technickými zariadeniami je už dnes mierne nad priemerom EÚ. Žiaľ miera a rýchlosť dnes používaného pripojenia na školách nepostačuje na to, aby učitelia a žiaci naplno využívali prínosy digitálneho vzdelávacieho obsahu,“ uviedol dnes na IT Summite minister P. Pellegrini.
     Diskutovaný koncept uvažuje o výkonnom WiFi pripojení v rámci škôl, pričom žiaci i učitelia by mohli využívať aj svoje vlastné zariadenia (tablety, notebooky a pod). Obe strany hľadajú možnosti, ako začať realizovať pilotný projekt na vybraných školách ešte v tomto roku, pričom pripojenie všetkých škôl by sa, v prípade úspechu pilotného projektu, následne realizovalo v rámci národného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Memorandum vzniklo v súlade s Koncepciou informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, ktorá definuje potrebu digitalizácie učebného obsahu, dostupného školám a predškolským zariadeniam prostredníctvom vzdialeného širokopásmového prístupu.
Skočiť na začiatok stránky