Ministerský kontrolný deň v Nitre

18.05.2010

     V pondelok 17. mája 2010  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj skontroloval priebeh výstavby 2. etapy Univerzitnej knižnice na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
    
Výstavba novej univerzitnej knižnice sa uskutočňuje v dvoch etapách. Prvá bola ukončená v roku 2008. S druhou etapou výstavby sa začalo v roku 2009 a plánovaný termín ukončenia je v októbri 2010. Univerzitná knižnica po dokončení sústredí knižničný fond univerzity do jedného moderného komplexu a svoje služby  poskytne pre viac ako 12 500 študentov, ale aj širokej verejnosti.
     "Táto knižnica je jedinou univerzitnou knižnicou na Slovensku, ktorú ministerstvo školstva podporilo. Každá knižnica je dušou univerzity," uviedol minister Ján Mikolaj. Rezort školstva poskytol Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na výstavbu moderného knižničného centra takmer 5,2 mil. eur. 
     Pri tejto príležitosti boli predstavené aj projekty, ktoré škola realizuje s finančnou podporou operačných programov VzdelávanieVýskum a vývoj. Ide napríklad o projekty Rozvoj infraštruktúry so zameraním na IKT, Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov a ďalšie.

Bratislava 18. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku