Ministerka školstva vymenovala predsedu a členov výkonnej rady SAA

28.02.2019
     Do funkcie predsedu výkonnej rady novej nezávislej Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) pre vysoké školstvo vymenovala dnes ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a spolu s ním aj ďalších osem členov výkonnej rady (VR) SAA.
     Ide o historický okamih, pretože takáto agentúra vznikla na Slovensku po prvýkrát, pričom nahradí pôvodnú Akreditačnú komisiu pôsobiacu ako poradný orgán vlády SR.
     „Kvalita vysokých škôl v súčasnosti rezonuje v našej spoločnosti a medzinárodné európske štandardy si vyžadujú, aby kvalita vysokého školstva bola posudzovaná v rámci profesionálneho nezávislého mechanizmu,“ uviedla po odovzdaní dekrétov ministerka školstva.
     Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. bude pôsobiť vo funkcii predsedu výkonnej rady SAA šesť rokov. Spomedzi členov VR bude následne vybraný podpredseda rady. Členovia výkonnej rady začnú vykonávať svoju funkciu od 15. marca 2019.
     SAA čaká v nasledujúcich mesiacoch nastavenie štandardov, podľa ktorých by sa malo v roku 2020 začať prvé komplexné hodnotenie. Vysoké školy sa tak budú štrukturálne meniť alebo integrovať.
     Ako uviedol Robert Redhammer, pravidlá chce nastaviť tak, aby sa vysoké školy kontinuálne zlepšovali a zvyšovali svoju kvalitu.
 
      Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bol schválený NR SR v júni 2018. Konkurzné konanie a verejné vypočutie kandidátov na obsadenie pozície predsedu výkonnej rady novej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sa uskutočnilo 21. februára 2019. Nezávislá päťčlenná výberová komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu výkonnej rady SAA prof. Ing.  Roberta Redhammera, PhD.

Zoznam členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Predseda VR - prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Členovia:
- prof. RNDr. René Matlovič, PhD.                   - prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
- prof. RNDr. František Kačík, PhD.                 - prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
- prof. Július Horváth, PhD.                             - Mgr. art. Bálint Lovász 
- prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                    - Ing. Viliam Kupec, PhD.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku