Ministerka školstva rokovala o audite vedy na Slovensku so zástupcami Svetovej banky

     Dnes sa skončila misia expertov Svetovej banky, ktorá sa konala v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou témou bolo zapojenie expertízy Svetovej banky do implementácie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku.
      Po OECD je tak Svetová banka ďalšou prestížnou medzinárodnou organizáciou, ktorá spolupracuje s ministerstvom školstva na realizácii národného programu.
      V priebehu týždňa boli prediskutované hlavné okruhy spolupráce, ktoré experti Svetovej banky dnes predstavili ministerke školstva Martine Lubyovej. Na základe dohody sa bude spolupráca orientovať na témy auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku a kvality vysokoškolského vzdelávania.
     Po zrušení úradu splnomocnenca vlády pre vedu a techniku sa treba vysporiadať s úlohou auditu vedy novým spôsobom. „Zapojenie prestížnej medzinárodnej organizácie do procesov auditu hodnotenia vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Pomôže nám to eliminovať zbytočnú politizáciu týchto tém,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky