Ministerka Martina Lubyová si na pôde ZŠ v Plaveckom Štvrtku pripomenula 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

20.11.2019

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová navštívila dnes pri príležitosti Svetového dňa detí a 30. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Základnú školu v Plaveckom Štvrtku.
     Na stretnutí si prijatie dohovoru pripomenuli podpisom jeho inovovanej verzie pre deti 21. storočia symbolicky v modrej farbe UNICEF-u ministerka Martina Lubyová s výkonnou riaditeľkou Slovenskej nadácie pre UNICEF Máriou Sliackou a riaditeľkou školy Marianou Korbelovou. Spolu so žiakmi 1. a 3. ročníka ZŠ hovorili s ministerkou o svojich snoch a predstavách do budúcnosti.
     „Jedným zo základných práv dieťaťa je, aby boli informované a aby sa mohli zúčastňovať procesov, kde sa rozhoduje o ich budúcnosti. Práve preto sme sa dnes prítomných detí pýtali na ich sny," uviedla ministerka školstva. Podstatné podľa nej je, aby sa tieto sny žiakov splnili a aby im spoločnosť umožnila dosiahnuť ich ciele.
     Základná škola v Plaveckom Štvrtku sa vďaka uvoľneniu výučby nemeckého jazyka stala od školského roku 2019/2020 inkluzívnou školou. Okrem detí z rómskych marginalizovaných komunít začali školu navštevovať aj deti z majoritného obyvateľstva z okolitých základných škôl, ktoré v súčasnosti predstavujú už približne 30 percent žiakov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku