Ministerka Martina Lubyová otvorila zrekonštruovaný blok ŠD Horský park

10.01.2019
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom dnes slávnostným prestrihnutím pásky otvorili zrekonštruovaný blok Študentského domova Horský park patriaci Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rekonštrukcia sa zrealizovala aj vďaka štátnej dotácií na obnovu internátov v celkovej sume 50 miliónov eur.
     „Teší ma, že vďaka financiám, ktoré sa nám podarilo na tento účel zabezpečiť, sa výrazným spôsobom zvyšuje kvalita ubytovania pre našich študentov,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová a dodala, že k 31. decembru 2018 vysoké školy už vyčerpali približne 7,8 milióna eur z poskytnutých 20 mil. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni takmer 39 percent. Zostávajúce finančné prostriedky z prvej časti dotácie budú môcť vysoké školy čerpať aj v tomto roku.
     Ekonomická univerzita v Bratislave získala v prvej fáze na obnovu internátov jeden milión eur, z ktorých už takmer 300 000 eur preinvestovala. Z 18 verejných vysokých škôl, ktoré dostali dotáciu na rekonštrukciu internátov, už štyri vyčerpali do konca roka 2018 celú pridelenú sumu z prvej časti dotácie a ďalších sedem preinvestovalo viac ako 50 % pridelených prostriedkov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku