Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu o energetike

  • Dátum: 30.11.2017

     Už druhý rok po sebe hostí Slovensko prestížnu medzinárodnú konferenciu o energetike SET Plan, opäť v spojení so Stredoeurópskou energetickou konferenciou (CEEC). Podujatie organizované pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a aktuálneho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ včera v Bratislave slávnostne otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a v mene predsedníckej krajiny veľvyslanec Estónska Rein Oidekivi.
     Jubilejný 10. ročník konferencie SET plan sa koná v dňoch 29. novembra až 1. decembra 2017 a do hlavného mesta SR priviedol približne 500 registrovaných hostí, vrátane vysokých predstaviteľov Európskej komisie.
      „Cieľom konferencie je zaoberať sa pozíciou Energetickej únie ako hnacej sily modernizácie ekonomiky  EÚ. Jednou z podmienok pre to, aby sa SET Plán stal hybnou silou pokroku vpred pri zmene prístupu k využívaniu energie, je úspech výskumu, vývoja a inovácií v oblasti energetiky. Program konferencie pri príležitosti 10. výročia SET Plán-u EÚ je oveľa bohatší, čo je podmienené výzvami, ktorým čelí moderné ľudstvo v energetickom sektore, či už ide o inovatívne nízko uhlíkové technológie, dekarbonizáciu priemyslu a palív pre dopravu, riešenia pre inteligentné energetické systémy, obnoviteľné zdroje energie, jadrovú bezpečnosť a ochranu a otázky súvisiace s trhom s energiami,“ uviedla v tejto súvislosti Martina Lubyová.
     Po úvodných príhovoroch hostiteľov odznela prezentácia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (International Energy Agency - IEA) prednesená výkonným riaditeľom IEA Davidom Turkom na tému Vyhliadky svetovej energetiky 2017.
     Na uvítacej večeri sa pani ministerka Martina Lubyová stretla na neformálnych rozhovoroch s veľvyslancom Estónskej republiky Reinom Oidekivi, zástupcom generálneho riaditeľa DG RTD EK Patrikom Childom a výkonným riaditeľom IEA Davidom Turkom.
      Dnes bude konferencia pokračovať prvým dňom rokovania, v rámci ktorého vystúpi v zastúpení viceprezidenta EK Maroša Šefčoviča aj generálny riaditeľ DG Energy EK Dominique Ristori s príspevkom na tému Energetická únia ako hnacia sila modernizácie ekonomiky EÚ.
     Viac informácií o podujatí nájdete na stránke https://setplan2017.sk/.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku